< Back

1953, 1 år 1953

1953, 1 år

Bilder (sju st.) på mig då jag var fem, 10, 17, 19, 21 respektive 23 år.

< Back